פייגי און די פייגלע – פרק ט': צוקער אָדער זאַלץ

לפרק הקודם ======================= למחרת האווירה במשרד נעימה אך פייגי לא יוזמת שום פעילות חריגה: לא לימודי תכנות ולא משחקי מזון.…

Continue Reading ←